Vòng5ThiênLongLeague,NghĩaTìnhvsBar268MỹTho:TuổinàochoGiang?

Cuộc so giày giữa Nghĩa Tình FC và Bar 268 Mỹ Tho FC đúng nghĩa là “Super Sunday” của vòng 5, Thiên Long League 2018. Trên sa bàn, người ta thấy đây là hai đội bóng toàn sao và sao nhưng “kèo nhà cái” hẳn có lý khi đặt đội bóng bên bờ sông Tiền chấp sâu so với đối thủ.