Hợp đồng cho thuê hậu vệ của Manchester United để tham gia Sevilla mà không phải thuê phí, không có lựa chọn mua, Pasarbola

Hậu vệ của Manchester United cho thuê Seville mà không phí thuê và không có tùy chọn mua [Pasarbola]: Phát sóng trực tiếp ngày 4 tháng 8, hậu vệ Manchester United Trys cho thuê Seville trong một mùa cho thuê.Giao dịch, và sẽ không có cho thuê.