Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Nếu Wu Lei nắm bắt cơ hội, nó sẽ khác đối với đội.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Nếu Wu Lei nắm bắt cơ hội, điều đó khác với đội.