Một ngày nạp 3 chiếc pizza, Lâm “tây” bị Quế Ngọc Hải gọi là “gấu Nga”

Một ngày nạp 3 chiếc pizza, Lâm “tây” bị Quế Ngọc Hải gọi là “gấu Nga”

Chia sẻ trên trang Instagram của mình, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết Văn Lâm có thói quen ăn khuya.