Vòng tròn!Nữ nhân viên bảo vệ bị đánh bởi Ronaldo: Khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi đã không làm tổn thương Kesimpulan Permainan Sepak Bola ngay lập tức

Vòng tròn!Các nhân viên bảo vệ nữ bị Ronaldo tấn công: Khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi đã không bị tổn thương ngay lập tức. Trước khi trò chơi chống lại những người trẻ tuổi, C