CầnnhữnggìđểthiđấutốtvịtrípivottrongFutsal?(phần2)

Trong phần 1, Bongdaphui.net đã trình bày những kiến thức cơ bản về vị trí và vai trò của một pivot trong Futsal. Phần 2 này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách chơi của pivot trong lối chơi của đội bóng.

CầnnhữnggìđểthiđấutốtvịtrípivottrongFutsal?(phần2)

Trong phần 1, Bongdaphui.net đã trình bày những kiến thức cơ bản về vị trí và vai trò của một pivot trong Futsal. Phần 2 này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách chơi của pivot trong lối chơi của đội bóng.