HànhtrìnhcủaDươngNộitạiHPLS4:Trụhạngnhờthíchứngnhanh

HànhtrìnhcủaDươngNộitạiHPLS4:Trụhạngnhờthíchứngnhanh

Kết thúc giải HPL S4, Dương Nội đã trụ hạng thành công bằng lối chơi hợp lý và sự thích ứng rất nhanh.