Luật mới của VFF: Hoàng Thịnh có thể bị cấm thi đấu 2 năm vì làm Hùng Dũng gãy chân

Luật mới của VFF: Hoàng Thịnh có thể bị cấm thi đấu 2 năm vì làm Hùng Dũng gãy chân

Hoàng Thịnh sẽ nhận án phạt nặng hơn nhiều so với trường hợp của Quế Ngọc Hải năm 2015 khi làm Trần