Rooney chia tay Derby County

Rooney chia tay Derby County

“Hôm nay, tôi gặp Ban giám đốc để thông báo với họ rằng đã đến lúc tôi rời CLB. Họ đã rất cố gắng th